NAGOVOR USTANOVITELJA

Z osmimi hidroelektrarnami na reki Dravi in z dvema malima hidroelektrarnama, od tega eno tudi na reki Muri, Dravske elektrarne Maribor proizvedemo četrtino vseh potreb po električni energiji v državi. Ob tem smo hkrati največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Iskanje različnih možnosti dodatne proizvodnje in razvoj na področju obnovljivih virov je naše vodilo tudi za prihodnost. Obnovljivim virom je prihodnost izjemno naklonjena. Ne glede na zahtevne izzive sedanjosti. Z optimizmom zato zremo v prihodnji čas, ki ga želimo odgovorno sooblikovati še naprej. Tudi skupaj z vami.

Andrej Tumpej
Dravske elektrarne Maribor, direktor

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si