Pomurski razvojni inštitut v novo leto vstopa s prenovljenim spletnim mestom

| Murska Sobota, 14.01.2014 |

Spletno mesto PRI kot prostor informiranja o energetski prihodnosti Pomurja in izkoriščanju energetskega potenciala reke Mure

S prenovo spletnega mesta (www.pri-ms.si) skuša Pomurski razvojni inštitut še bolj utrditi svoje temeljno poslanstvo, ki je informiranje o pomenu obnovljivih virov energije. Pri tem gre predvsem za osveščanje o pomenu energetske prihodnosti Pomurja, s poudarkom na izkoriščanju hidroenergetskega potenciala reke Mure.

Spletno mesto tako obravnava vse oblike obnovljivih virov, ki so potencialno zanimivi za Pomurje. Prav tako vsebuje ažurne in transparentne informacije o stanju aktualnih energetskih projektov, še posebej umestitve hidroelektrarn na reki Muri. Spletno mesto tako predstavlja nabor vseh javno dostopnih, uradnih dokumentov postopkov umeščanja energetskega objektaHE Hrastje-Mota. Obenem si Pomurski razvojni inštitut prizadeva, da bi spletno mesto predstavljalo stično točko različnih mnenj in stališč o vseh energetskih potencialih. S tem namenom odpira prostor tudi drugače mislečim, javno izraženim pomislekom in nasprotnim mnenjem glede posameznih energetskih projektov.

Obnovljivi viri energije so brez dvoma v tem trenutku najbolj zaželeni energetski viri. Predvsem zaradi optimalnih rezultatov izkoristka glede na njihove vplive na naravno okolje. Prav tako so sestavni del boja Evropske unije proti podnebnim spremembam, obenem pa prispevajo h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest in povečujejo energetsko varnost.

»Pomena slednih se zavedamo tudi v Pomurskem razvojnem inštitutu, pri čemer smo prepričani, da je energetska prihodnost del vseh nas, zato imajo državljani pravico do obveščenosti glede stanja aktualnih projektov v okolju. S tem namenom pozivamo vse zainteresirane k obisku in ogledu novih  objavljenih vsebin,« je prepričan dr. Darko Anželj, direktor inštituta.

Dodatne informacije:
Pomurski Razvojni inštitut
Slovenska ulica 43
9000 Murska Sobota
Tel.: 02/ 300 57 72
Fax: 02/ 526 16 82
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si