Javna predstavitev študij povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure v okviru postopka Državnega prostorskega načrta

 prof. dr. Alojz Poredoš, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko, Univerza v Ljubljani prof. dr. Alojz Poredoš, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko, Univerza v Ljubljani

| Radenci, 16.03.2015 |

V okviru priprave postopka državno prostorskega načrta so se Dravske elektrarne Maribor kot investitor udeležile javne predstavitve študij, povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure, ki ga je kot nosilec postopka umeščanja v prostor organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor. Izdelani študiji z naslovom Raba energetskega potenciala geotermalne energije v Pomurju, pod vodstvom prof. dr. Alojza Poredoša, ki jo je izdelala Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in Možnosti energetske izrabe reke Mure z alternativnimi tipi turbinske in generatorske opreme, pod vodstvom prof. dr. Andreja Predina, ki jo je izdelala Fakulteta za energetiko Univerze v Maribor skupaj z Inštitutom za energetiko Krško in ZEL-EN d.o.o. sta bili izdelani na zahtevo javnosti v času regijske konference.  

prof. dr. Andrej Predin, Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru

prof. dr. Andrej Predin, Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru.

Z zahtevo javnosti za izdelavo omenjenih študij, je javnost od pripravljavca prostorskega načrta želela strokovno ocenitev, ali geotermalna in kinetična energija lahko predstavljata ekvivalentno alternativo projektu načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota. Študiji sta pokazali, da je o tovrstnih oblikah energetske izrabe v prihodnosti vredno razmišljati, vendar ne v okviru zamenjave načrtovanih razvojnih projektov. Zaključki omenjenih študij so lahko relevantni predvsem v duhu novih potencialnih virov energije v namene dodatne delne samooskrbe posameznih občin Pomurja.

Javna predstavitev študij povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure v okviru postopka Državnega prostorskega načrta.

Javna predstavitev študij povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure v okviru postopka Državnega prostorskega načrta.

Za vse energetsko razvojne projekte veljajo enaki postopki umeščanja v prostor, ki obsegajo številne strokovne študije in celovito presojo vplivov na okolje. Kako zahtevni so ti postopki priča dejstvo, da sta omenjeni strokovni podlagi zgolj del številnih analiz vseh segmentov okolja za oceno sprejemljivosti projektov v okolju. Šele tako je, na podlagi verodostojnih podatkov in strokovnih ocen, mogoče ovrednotiti kje je, na sprejemljiv in trajnosten način, umestitev objekta hidroelektrarne dopustna in mogoča.

Javna predstavitev študij povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure v okviru postopka Državnega prostorskega načrta.

Javna predstavitev študij povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure v okviru postopka Državnega prostorskega načrta.

 

Dodatne informacije:

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Telefon: 02 300 50 00
Elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Splet: http://www.dem.si

 

 

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si