Predaja študije »Raba energijskega potenciala geotermalne energije v Pomurju«

| Murska Sobota, 14.06.2013 |

Dravske elektrarne Maribor d.o.o. uradno predale študijo, ki sta jo v imenu regije prevzeli RRA Mura in Občina Beltinci.

V okviru okrogle mize z naslovom »Obnovljivi viri energije v Pomurju« v organizaciji Pomurske akademije PAZU, Regionalne razvojne agencije Mura (RRA Mura) in Lokalne energetske agencije za Pomurje (LEA Pomurje), so Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (DEM) uradno predale študijo Raba energijskega potenciala geotermalne energije v Pomurju. V imenu RRA Mura jo je prevzel direktor agencije, Danilo Krapec in župan Občine Beltinci, dr. Matej Gomboši. Gre za študijo energijske izrabe Pomurja na področju geotermalne energije, ki je plod številnih pobud po obravnavi drugih obnovljivih virov energije na območju Pomurja.

V prepričanju, da lokalna skupnost predstavlja enega izmed najpomembnejših deležnikov, je družba DEM pobude javnosti obravnavala z vso resnostjo in upoštevala njihove predloge o celoviti obravnavi obnovljivih virov na območju povodja reke Mure. Tako sta bili v okviru državnega prostorskega načrta na področju umeščanja hidroelektrarn na Muri obravnavani dve smeri potencialne energetske izrabe; in sicer geotermalna energija ter alternativne možnosti izrabe kinetičnega potenciala reke Mure. Slednja bo v nadaljnjem postopku državnega prostorskega načrta enakovredno vključena v obravnavo OVE Pomurja.

»Z veseljem naznanjamo, da je študija geotermalne energije zaključena in izkazuje možne energetske izrabe v različne namene, tako za potrebe daljinskega ogrevanja kot za potrebe kmetijstva. Verjamemo, da je študija pomembna predvsem v okviru priprave celovitega energetskega koncepta območja Pomurja. Hkrati si prizadevamo, da bi današnjo predajo obeležili v luči povezovanja in sodelovanja med družbo DEM in lokalnimi skupnostmi Pomurja, ki je ključno za iskanje sinergijskih učinkov za doseganje najvišjih možnih skupnih ciljev« je ob predaji poudaril Andrej Tumpej, tehnični direktor družbe DEM d.o.o.

Povezovanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je za družbo še posebej pomembno v obdobju umeščanja  projekta hidroelektrarn na Muri, pri čemer je v času poteka postopka državnega prostorskega načrta najpomembnejša vključitev vseh deležnikov okolja, da so jim na voljo vsi relevantni podatki o projektu in da je z njimi na transparenten način čim bolje seznanjena vsa zainteresirana javnost.

Pri umeščanju so DEM v fazi sklepa vlade o pripravi državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri, pri čemer se družba zaveda, da je projekt še v zgodnjih fazah, zato je dialog med investitorjem in lokalno skupnostjo toliko bolj pomemben.

Dodatne informacije:
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor
Telefon: 02 300 50 50
Elektronska pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

| Nazaj na novice |

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si